PERIIMPLANTITISA

INPLANTEETAN GERTA DAITEKEN KONPLILAZIOAK: PERIINPLANTITIS EDO EZ EZARPENA

Gaur egun, inplanteak dira hortzak galtzeratzearen konponbide hoberena. Baina zenbait kasutan, gutxi, arrakastarik gabeko tratamendu bat izan daiteke.

Tratamenduaren porrota fase ezberdinetan izan daiteke. Osteointegrazioaren fasean (inplantea eta hezurraren arteako soldadura biologikoa) edo osteointegrazioa eta gero infekzio bat eman daiteke inplantearen inguruan. Hau hezurrari edo ehun bigunei min eman diezaioke. Mukositis edo periinplantitis.

 

EZ EZARPENAREN EZAUGARRIAK, HILABETE JARTZEA HILEBETE BATZUK PASA ETA GERO (1% inplanteetan agertzen da bakarrik)

Ez da minik agertzen baina, zenbait kasutan mugikortasun arraroa inplantea presioa egiterakoan, lehen sintoma izan daiteke. Kasu honetan, beste inplante bat jarri daiteke eta bere osteointegrazioa kontrolatu behar da.

OSTEOINTEGRATU ETA GERO, EPE LUZE BAT PASA ETA GERO AGER DEZAKETEN KONPLIKAZIOAK

Osteointegrazioa eman eta gero, mikrorganismoen agerpena mukositis periinplataria edo periinplatitis inplantea galdu arte.

PERIINPLATITISAREN KAUSAK

Tabakismoa, inplanterearen posizioa, hortzoi aproposa ez izatea eta, batez ere, hortzak ondo ez garbitzea eta plaka ez kontrolatzea.

 

NOLA PERIINPLANTITISA SAIHESTU

Inplatea ondo jarrita dagoenean, aldizkako azterketak behar-beharrezkoak dira. Hortzen garbiketaeta bakteriana plaka kontrolatzea funtseskoa da. Profesionalaren interbentzioak perrinplatitisa geldiarazi daiteke, horregatik funtseskoak dira azterketak.